thema: Gezondheid
Paul is al een tiental jaar aangesloten bij de ziektekostenverzekering, die door zijn werkgever werd onderschreven en die eindigt op zijn 65-jarige leeftijd. Op 63-jarige leeftijd werd bij hem diabetes vastgesteld. Wanneer hij met pensioen gaat, maakt hij gebruik van de wettelijke mogelijkheid op een individuele voortzetting van zijn contract. De verzekeraar vraagt hem een bijpremie voor verzwaard risico om wille van die diabetes?
waar | niet waar

| >> andere vraag
 

© ben ik verzekerd - info@benikverzekerd.be * website bthere.be